Artikel 1; Overeenkomst

Door gebruik te maken van de diensten van Slimbekeken.net betekent dat u de voorwaarden accepteert. Slimbekeken.net houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen zonder enige mededeling.

SlimBekeken.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voorkomt uit geplaatste advertenties.

Artikel 2; Inhoud site

Alle informatie op de website met betrekking tot de aangeboden producten zijn afkomstig van derden. De derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Slimbekeken.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze geplaatste advertenties.

Artikel 3; Gegevens

1. Indien u gebruik maak van deze website zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens juist en actueel zijn.
2. Uw e-mailadres wordt alleen bekend gemaakt aan degene die contact met u opneemt en zodra u zelf reageert op een advertentie of bod.
3. Uw IP-gegevens worden opgeslagen.


Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.